Aan wie geef jij nu computerles?

Bij het geven van computerlessen denk je waarschijnlijk aan oudere leerlingen die vragen hebben over hoe ze foto’s van hun kleindochter kunnen uploaden. Echter klopt dit beeld helemaal niet. Om jullie een beter inzicht te geven in wie er daadwerkelijk computerles geeft, hebben we dit in groepen ingedeeld. Geloof ons, de diversiteit is groot.

Verschillende groep mensen van jong tot oud. Allemaal samen in een ruimte.

Mensen met mentale gezondheidsproblemen

Binnen deze groep zijn er ook mensen met mentale gezondheidsproblemen, waarvan sommigen bepaalde uitdagingen hebben zoals autisme of andere aandoeningen. Hoewel dit een kleine groep is, informeren we onze vrijwilligers altijd wanneer ze te maken krijgen met iemand die hiermee te maken heeft. Er bestaat vaak de gedachte dat mensen met een mentale beperking moeilijk kunnen communiceren of vreemd gedrag vertonen. Dit is echter een misvatting. Deze mensen zijn net als ieder ander en zijn bereid om te leren. Na verloop van tijd zul je merken dat ze net zo normaal zijn als jij, en vraag je je af waarom je ooit zo over deze groep hebt gedacht.

Laaggeletterdheid en de mens

Een deel van de groep behoort tot de laaggeletterden. Hierdoor ervaren zij moeilijkheden op het gebied van taal en lezen. Ook hebben ze directe uitdagingen met betrekking tot computers. Hoewel laaggeletterdheid in Nederland over het algemeen niet wijdverspreid is, komt het wel vaker voor in onze cursusgroep. Dit betekent niet dat ze nauwelijks woorden begrijpen. Het zijn voornamelijk de complexere termen zoals “cloud omgeving” of “browser” waar ze aan moeten wennen. Soms wordt er ook gezegd dat de computertaal op zichzelf een aparte taal is, en daarom hebben deze cursisten ook moeite met het begrijpen van de computer.

Mensen met een bagage

Bij ons hebben we veel mensen met een rijke levensgeschiedenis. Sommigen hebben te maken gehad met verslavingen of een burn-out. Gelukkig hebben ze geen last meer van deze bagage en zijn ze gemotiveerd om weer actief deel te nemen aan de maatschappij. Ze kiezen ervoor om bij ons de cursus te volgen als een manier om weer terug te komen in de samenleving. Onze cursussen omvatten vaak onderwerpen zoals A, B, en C, en we zien vaak dat ze de volledige cursus met succes doorlopen.

65+ die naar een computer zit te staren waarmee zij problemen heeft.

Naast hun rol als docenten hebben ze ook vaak boeiende verhalen te delen over hun levenservaringen. Naast het leren, willen ze ook weer sociale contacten opbouwen. Onze cursussen bieden hiervoor een perfecte oplossing, omdat ze weer in contact kunnen komen met anderen en zich weer onderdeel voelen van de menselijke gemeenschap.

Mensen die een andere taal spreken

Ook mensen die afkomstig zijn uit een ander land en een andere taal spreken maken deel uit van onze groep cursisten. Hoewel ze het Nederlands niet perfect beheersen, hebben ze voldoende kennis om normaal te kunnen communiceren. Tijdens de cursus willen ze vaak ook graag iets vertellen over hun geboorteplaats. Ze zien het leren van computer- en digitale vaardigheden als een manier om actief deel te nemen aan de maatschappij, omdat ze zich anders buitengesloten voelen.

Deze cursisten hebben de wens om de computer te leren zodat ze beter kunnen integreren en participeren in de samenleving. Ze zijn enthousiast om nieuwe vaardigheden op te doen en zijn gemotiveerd om hun kennis en ervaringen met anderen te delen. Door hun inzet en vastberadenheid dragen ze bij aan een inclusieve leeromgeving waarin diversiteit wordt gewaardeerd.

Waarom geven wij computerlessen aan verschillende soorten mensen?

Misschien vraag je je af waarom wij juist computerlessen aan hen geven. Het antwoord hierop is dat wij bij Digiwijs geloven dat iedereen een eerlijke kans verdient en een volwaardige plek in onze maatschappij hoort te hebben. Door computercursussen aan verschillende doelgroepen aan te bieden, streven we ernaar om hen weer actief te betrekken bij de samenleving.

Cursus over de computer die word gegeven door vrijwilligers van digiwijs.

Daarnaast merken wij dat de cursussen niet alleen bijdragen aan het vergroten van digitale vaardigheden, maar ook aan het stimuleren van sociaal contact. Dit is voor ons een geweldige bijkomstigheid, aangezien wij geloven in het belang van menselijke verbinding en het creëren van een inclusieve gemeenschap.

Door hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van computervaardigheden, willen we hen helpen bij het vergroten van hun zelfredzaamheid, het versterken van hun zelfvertrouwen en het bevorderen van hun participatie in de maatschappij. We zijn trots om hen te begeleiden op hun leertraject en hen te zien groeien en bloeien.

De Meester van de Kennisoverdracht: Hoe je informatie eenvoudig aan anderen kunt doorgeven

Iedereen kent het wel: je moet iets uitleggen wat jij als makkelijk ervaart, maar de persoon tegenover jou heeft daar geen verstand van. Na een paar keer uitleggen begrijpt die persoon het nog steeds niet. Je vraagt je af of het aan hem of aan jou ligt. Maar hoe moet je dit nou aanpakken? Hoe kan je jouw brede kennis eenvoudig overbrengen? Daar geven wij antwoord op in deze blog.

Begin bij het onderwerp

Om iets makkelijk over te brengen is het belangrijk om het onderwerp duidelijk te bepalen. Wat wil je precies overbrengen? Gaat het bijvoorbeeld over hoe een computer opstart of hoe je met een computer omgaat? Er is een verschil tussen deze twee onderwerpen. Bij dit soort onderwerpen is het handig om een stappenplan te gebruiken. Vaak gaat het namelijk mis als je te groot begint met een onderwerp. Bepaal dus welk onderwerp je gaat uitleggen en maak dit duidelijk. Het is ook mogelijk om verschillende onderwerpen apart van elkaar uit te leggen door ze elk apart te benoemen.

Laat jouw lichaam spreken

Jouw eigen en de ander zijn lichaamstaal zegt veel over iemand. Tijdens het uitleggen is het daarom belangrijk om goed op te letten hoe je je handen gebruikt en hoe je jezelf presenteert. Denk hierbij aan hoe je kijkt of hoe je reageert op iemands vragen, maar ook aan hoe vaak je je handen gebruikt. Te veel je handen gebruiken kan namelijk afleidend werken. De persoon aan wie je uitleg geeft, kan via zijn lichaamstaal ook inzichten geven aan jou. Zo kun je aan iemands ogen zien of hij het wel of niet begrijpt. Hierdoor kun je misschien extra uitleg geven of juist overgaan naar een ander onderwerp.

Jargon en vaktaal op de juiste manier

Bij het eenvoudig uitleggen van iets is het belangrijk om jargon uit te sluiten. Vaak zijn normale begrippen, zoals “touchpad” of “face-id”, totaal onbekend bij anderen. Zorg ervoor dat je bij het uitleggen probeert te begrijpen hoeveel jargon iemand begrijpt. Dit kan vaak helemaal niets zijn, waardoor je andere benamingen moet gebruiken dan die je in je normale leven toepast. Zorg er dus voor dat je duidelijk en beknopt uitleg geeft.

Gebruik voorbeelden

Tijdens het uitleggen van iets is het belangrijk om voorbeelden te gebruiken. Probeer hierbij voorbeelden te geven die aansluiten bij de ervaringen van de persoon in kwestie. Zo kan je bijvoorbeeld het aanzetten van een computer vergelijken met het aanzetten van een antieke tv, omdat beide worden opgestart met een knop. Voorbeelden maken het makkelijk om dingen over te brengen en begrijpbaar te maken. Door voorbeelden te geven geef je de ander de kans om zich iets voor te stellen zonder al te veel inspanning te hoeven doen.

Wees geduldig en luister

Het kan voorkomen dat iemand de uitleg nog niet begrijpt. Daarom is het belangrijk om geduldig te zijn en de ander de ruimte te geven om vragen te stellen. Op deze manier kun je goed beoordelen of de persoon de uitleg begrijpt of niet en of hij/zij alleen maar zegt dat het begrepen wordt om jou niet te storen. Luisteren is ook essentieel in dit proces. Het is goed om regelmatig te vragen of de persoon alles begrijpt en welke delen nog onduidelijk zijn. Dit voorkomt dat je in de toekomst dezelfde vragen opnieuw moet beantwoorden.

Leiderschapskwaliteiten ontwikkelen door les te geven

Om een goede leider of manager te worden moet je over bepaalde leiderschapskwaliteiten beschikken. Denk hierbij aan kwaliteiten zoals communicatie, geduld, het nemen van beslissingen en het omgaan met verschillende soorten mensen. Maar wat als je die kwaliteiten nog moet leren? Dat is heel normaal. Vaak kost het tijd om deze kwaliteiten onder de knie te krijgen. Lesgeven is een optie om je leiderschapskwaliteiten te testen en te verbeteren.

Een man in een zwart pak staat alleen op een berg met koffer kijkt uit over een stad met veel gebouwen.

Waarom lesgeven?

Waarom zou jij les moeten geven om een betere manager te worden? Om dit te begrijpen, moet je teruggaan naar de tijd waarin jij zelf les kreeg. Misschien volg je nog steeds lessen. Denk aan hoe jij toen dacht over een leraar. In de ogen van een leerling is een leraar een allesweter. Dit komt doordat je als leerling vaak kennis moet leren over een onderwerp of vak waar jij nog geen kennis van had, maar wel interesse in had. Het is fijn als je dan iemand hebt die er iets van begrijpt en jou iets kan leren.

Een leraar in de klas is vergelijkbaar met een manager in een organisatie. Een manager deelt zijn of haar kennis met medewerkers als ze ergens mee vastlopen. Bovendien krijgt een leraar altijd te maken met leerlingen die op een andere manier moeten worden onderwezen. Niet elke methode werkt voor elke leerling.

Welke leiderschapskwaliteiten leer ik door les te geven?

Er zijn verschillende kwaliteiten die je leert door les te geven. Ten eerste leer je door les te geven, duidelijk te communiceren. Zo kun je door les te geven aan een groep die een onderwerp niet begrijpt, je communicatie aanpassen aan het niveau van de groep. Dit kun je als manager toepassen op de werkvloer. Ook het articuleren van een doel of onderwerp naar de groep toe is een uitdaging voor de leraar. Waar begin je en wat is het doel van vandaag? Door les te geven leer je hoe je deze informatie overbrengt en hoe je dus kunt communiceren op de werkvloer.

Een andere kwaliteit die erbij hoort, is het omgaan met verschillende soorten mensen. Als leraar kom je vaak verschillende typen leerlingen tegen. De ene leerling pakt iets snel op, terwijl de andere leerling er wat meer tijd voor nodig heeft. Maar er is ook verschil tussen hoe leerlingen denken. Zo is de ene leerling creatief ingesteld en de ander meer berekenend. Daarnaast kun je leerlingen ook indelen op motivatieniveau. Kortom, er zijn veel soorten leerlingen en elk van hen heeft zijn eigen manier van omgaan, communiceren, waarden en normen. Door te leren omgaan en deze mensen les te geven, leer je hoe je als leider met verschillende soorten mensen moet omgaan. Zo kun je iemand op de werkvloer motiveren om bepaalde taken op te pakken, maar weet je ook hoe je iets kunt overbrengen naar een creatief persoon of iemand die meer berekenend is.

Man met roze blouse neemt de leiding in een computer les en legt de student de computer uit.

Je kunt nooit iedereen tevreden houden tijdens de les. Zo heeft de ene leerling meer toelichting nodig dan de ander, wat het proces kan vertragen voor andere leerlingen. Een belangrijke keuze staat voor de deur: ga je door met de lesstof om anderen gemotiveerd te houden, of kies je ervoor om eerst alles duidelijk te maken voor iedereen? Iedereen heeft hier zijn eigen keuze en beide opties zijn goed, maar het gaat erom dat jij als leraar de knoop doorhakt. Dit is slechts één voorbeeld van de vele keuzes die je als leraar moet maken en hierdoor leer je precies hoe je als manager keuzes kunt maken op de werkvloer.

Een andere belangrijke kwaliteit die je als leraar ontwikkelt, is geduld. Dit is misschien wel de belangrijkste kwaliteit die een manager kan hebben in het bedrijfsleven. Mensen raken vaak snel ongeduldig omdat iets voor anderen gemakkelijk kan zijn, maar voor hen moeilijk blijkt te zijn. Hier blinkt een leraar in uit: zij moeten omgaan met mensen die geen of weinig kennis hebben van hun vak. Hierdoor moeten zij veel geduld hebben en bereid zijn om iets voor de tiende keer uit te leggen als de leerling het nog niet begrijpt. Als manager zul je dit ook vaak tegenkomen: een taak die je hebt opgesteld, is niet goed uitgevoerd, maar de medewerker weet niet hoe hij/zij het wel moet doen. Geduld is dan een cruciale factor om de medewerker goed te onderwijzen en ervoor te zorgen dat hij/zij bij een volgende taak beter voorbereid is.

Docent op je CV

De titel ‘docent’ op je CV laat zien dat je ervaring hebt met het managen van mensen en het onderwijzen van anderen. Dit bewijst dus dat je al ervaring hebt opgedaan om te groeien naar een managementpositie. Met deze ervaring heb je dus een voorsprong op je medewerkers als je later wilt doorgroeien naar zo’n positie.

De digitale maatschappij en het effect op digibeten

De maatschappij wordt steeds digitaler en daardoor wordt de afstand tussen digibeten en de samenleving steeds groter. Tegenwoordig is het normaal om je via een ziekenhuis app voor te bereiden op een operatie en online bankieren is niet meer weg te denken. Maar wat als je dit allemaal niet onder de knie hebt?

Man is een digibeet en kijkt verbaasd naar de computer terwijl die in een open ruimte zit.

Digibeten voelen zich steeds meer alleen

Bijna 800.000 mensen hebben nog nooit internet gebruikt. Vaak is dat uit angst of onwetendheid over hoe ze het internet moeten gebruiken, waardoor ze er niet mee aan de slag gaan. Dit heeft grote gevolgen.Organisaties hebben tegenwoordig alleen nog maar een online helpdesk die voor deze grote groep niet bereikbaar is.

Deze groep voelt zich vaak buitengesloten. Wat ze vroeger begrepen, begrijpen ze nu niet meer en het is frustrerend dat het vaak niet lukt. Doordat tegenwoordig alles online gebeurt, lopen ze veel mis. Ze missen updates van familieleden, het bijhouden van een hobby of zelfs communiceren met een familielid.

Een groep teleurgestelde digibeten, ieder mens in de groep is verschillend. Allemaal voelen zich buitengesloten.

Wat nog erger is, is dat deze groep niet worstelt met ingewikkelde onderwerpen zoals programmeren, maar gewoon wil weten hoe ze een foto kunnen delen of een e-mail kunnen sturen.

Gevolgen van digibeet zijn

Het is jammer dat een digibeet geen e-mail kan schrijven, maar de gevolgen zijn groter dan dat. Doordat deze groep niet meegaat in de digitale samenleving, worden ze automatisch uitgesloten in de offline samenleving. Dit komt doordat de digitale kloof te groot is geworden. Ruim 20% van de Nederlanders heeft de computer amper gebruikt. De groep is heel divers, maar vooral ouderen zijn vertegenwoordigd.

Uit onderzoek blijkt dat meer dan drie miljoen mensen moeite hebben met overheidszaken door hun achterstand in de digitale samenleving. Dit varieert van simpel inloggen met DigiD tot het invullen van overheidsbelasting.

De belangrijkste zaken zijn tegenwoordig allemaal online. Het vinden van offline hulp kan soms lang duren of is niet altijd beschikbaar. Hierdoor lopen digibeten een enorme achterstand op ten opzichte van anderen. Daarnaast kent iedereen wel iemand in de familie die digibeet is, en hoe fijn zou het zijn om met die persoon te e-mailen of sms’en zonder problemen?

Is een digitale samenleving een keuze

Is het tegenwoordig nog mogelijk om zonder digitale kennis vooruit te komen in de samenleving? Is het een keuze om mee te gaan of wordt dit van ons verwacht? Hoewel de overheid en de EU vrijheid geven, blijkt in de praktijk vaak het tegendeel. Een groot voorbeeld hiervan is de Corona-Pas van de afgelopen jaren, die een QR-code vereiste.

Stichting Digiwijs helpt digibeten

Digiwijs zet zich in voor digibeten. Dit doen wij door cursussen te geven op verschillende niveaus, variërend van beginnende cursussen over hoe de computer aan moet en hoe je een e-mail moet aanmaken, tot gevorderde cursussen waarbij cursisten zelf kunnen kiezen wat ze willen leren via het internet, zoals bijvoorbeeld belasting invullen of een presentatie maken.

Een computer les word gegeven aan digibeten door twee vrijwillige mannen.
Cursus C in Vleuten

Ons doel is om de digibeten terug in de maatschappij te krijgen. Dit doen wij door cursussen te geven en hen te verbinden met andere digibeten, zodat zij toch sociale contacten kunnen hebben.

Hoe leer ik mijn Oma omgaan met een smartphone?

Kom jij wel eens langs bij opa of oma? Dan kan het zijn dat je de smartphone moet uitleggen. Maar misschien heb je gemerkt dat er een groot kennisverschil is. Dus hoe leg je op een eenvoudige manier een smartphone uit aan je lieve oma of opa? Dat gaan wij je in dit artikel uitleggen. We behandelen verschillende onderwerpen, zoals het kiezen van de juiste telefoon tot het downloaden van verschillende apps.

Smartphone uitleggen aan oma die word geholpen door haar dochter

De juiste smartphone kiezen voor je oma of opa

Je oma of opa heeft waarschijnlijk geen super moderne, high-tech en trendy telefoon nodig. Vaak gebruiken ze de smartphone voor foto’s, het versturen van berichtjes via WhatsApp of het lezen van e-mails. Het kan ook handig zijn als je oma of opa enkele apps kan downloaden voor hun gezondheid.

Bij het kiezen van een abonnement raden we aan om een sim-only abonnement te nemen. Het is handig om ook datagebruik op te nemen in het abonnement. Het is belangrijk om het gebruik van data uit te leggen. Leg bijvoorbeeld het verschil uit tussen het Wifi-icoon en het Data-icoon.

Hoe laat ik mijn oma of opa de smartphone opstarten

Belangrijk bij het uitleggen van de telefoon is om begrip te tonen dat zelfs de eenvoudigste stappen voor jou heel moeilijk kunnen zijn voor de ander. Het aanzetten van de telefoon is daarom al een grote stap voor oma of opa om te begrijpen. Leg duidelijk uit waar de aan knop zit en laat je lieve oma of opa het zelf eens proberen.

Na het aanzetten van de telefoon wordt er gevraagd om een sim-code in te voeren. Zorg ervoor dat dit een makkelijke code is die zowel jij als de telefoongebruiker kan onthouden. Dit kan bijvoorbeeld een geboortedatum zijn, maar ook de standaard code 0000 is een goed alternatief. Leg uit dat de sim-code vereist is om in te loggen op de telefoon na het opstarten. Hierna wordt er vaak gevraagd om een beveiligingscode in te voeren, zoals een vingerafdruk of gezichtsherkenning. Wij raden beide af, omdat dit te technisch is om direct te begrijpen. Een patroon is juist makkelijk te onthouden en te begrijpen als iets nieuw is. Een extra code kan juist voor verwarring zorgen.

Uitleg van hoe een patroon ontgrendeling werkt op de smartphone

Bij het kiezen van een patroon is het belangrijk om een eenvoudig patroon te kiezen. Je kunt dit eventueel vooraf tekenen op een papiertje, waarbij er net zoveel bolletjes zijn als op het scherm van de telefoon.

Oma leren omgaan met de homescreen

Na het inloggen opent er een nieuwe wereld voor je oma of opa: de homescreen. Probeer je in te leven in iemand die dit voor het eerst ziet. Leg uit wat de belangrijkste apps zijn en gebruik daarbij de icoontjes als herkenning. Hieronder tonen we de belangrijkste iconen die je kunt uitleggen, met een afbeelding die jij kan geven aan jouw oma en opa.

Uitleg van verschillende smartphone iconen

Whatsapp uitleggen

De meeste mensen in Nederland communiceren via WhatsApp. Echter is het voor een oudere persoon moeilijk om het verschil tussen het icoon van bellen en WhatsApp te zien. Beide zijn een telefoon en hebben een groene kleur. Iets wat kan helpen, is dat je de interfaces van bellen en WhatsApp duidelijk laat zien, omdat ze er compleet anders uitzien.

Voordat we je uitleg over WhatsApp kunnen geven, moet je natuurlijk eerst de app downloaden. Daarnaast wil je waarschijnlijk ook dat jouw opa en oma in de toekomst zelf apps kunnen downloaden zonder hulp te vragen. Daarom hebben we een kort visueel stappenplan gemaakt. Dit stappenplan kan thuis worden uitgeprint, zodat de persoon die uitleg nodig heeft het later kan gebruiken.

Elke week verschijnen we met een nieuwe blog over hoe je je omgeving digitaler kunt maken. Blijf op de hoogte van ons en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

inloopuur in jouw omgeving

Kom je er toch niet uit? Geen probleem, onze vrijwilligers hebben wekelijks verschillende inloopuren op locaties in Utrecht. De inloopuren worden gehouden in bibliotheken. Klik hier om de verschillende locaties te zien.

Wat levert vrijwilligerswerk voor jou op?

Vrijwilligerswerk is werk dat enorm bijdraagt aan de maatschappij. Maar wat draagt het werk nou mee op het persoonlijke vlak? Wat leer jij als vrijwilliger? Dit is natuurlijk afhankelijk van wat voor soort vrijwilligerswerk jij doet. Hierdoor zullen wij vertellen wat werken als een docent jou oplevert!

CV-Building

Vrijwilligerswerk is een geweldige manier om iets waardevols aan jouw cv toe te voegen. Naast dat het werk ervaring oplevert, laat het ook zien dat jij een ondernemer bent. Jij doet net iets extra’s dan de andere sollicitanten. Hiernaast laat het ook zien dat jij jezelf en de maatschappij wilt ontwikkelen.

Computerles word gegeven door een vrouw aan drie studenten van jong en oud
Vrouw geeft computerles aan drie mensen

Persoonlijke groei door vrijwilligerswerk

Als vrijwilligers docent leer jij mensen onderwijzen.Tijdens het onderwijzen leer je verschillende vaardigheden zoals leiderschapskwaliteiten, communiceren, socialiseren, het verplaatsen in een ander , teamwork en probleemoplossend denken.  De doelgroep zijn vaak mensen die een afstand hebben op de arbeidsmarkt. Hierdoor leer jij ook leiding te geven aan een wat moeilijker doelgroep. Maar ook kennisoverdracht gaat heel anders. Zo leer jij dat dingen die voor jou als makkelijk worden ervaren heel moeilijk zijn voor iemand anders. Hierbij is het dus vaak ook zo dat jij jouw diepere kennis op een eenvoudige manier moet overbrengen. 

Dit is vaak moeilijker dan het lijkt. Het verplaatsen van iets wat jij dagelijks doet naar iemand die het nooit gebruikt is een moeilijke stap en kost soms geduld. Maar ook deze facetten zul jij in een latere carrière tegenkomen.

Vrijwilligerswerk is goed voor jouw gezondheid

Vrijwilligerswerk kan ook positieve effecten hebben op je lichamelijke en geestelijke gezondheid. Uit onderzoek is gebleken dat vrijwilligerswerk kan leiden tot een verhoogd gevoel van welzijn, lagere stressniveaus, en verbeterde mentale gezondheid. Vrijwilligerswerk kan ook een gevoel van eigenwaarde bevorderen, wat kan bijdragen aan een positieve gezondheid.

Breid je netwerk uit met vrijwilligerswerk

Van vrijwilligerswerk krijg je een groot netwerk. Dit verschilt van bedrijven tot aan deelnemers die jij later kan inzetten. Vaak herkennen de mensen jou uit je periode als vrijwilliger nog voor tientallen jaren en zijn zij jou bereid te helpen. 

Vrijwilligerswerk beloont en het is ook gezellig. Bij vrijwilligerswerk draait het om de maatschappij en de mens. Hierdoor is er altijd ruimte voor gezelligheid en is iedereen open naar elkaar. Daarnaast zijn de deelnemers die van jou les krijgen enorm blij met de moeite die jij erin stopt. 

Netwerk van verschillende mensen

Vrijwilligers krijgen een vergoeding

Geld bij vrijwilligerswerk? Ja, zeker iedere vrijwilliger heeft recht op een vergoeding. Dit ligt er net aan wat voor vrijwilligerswerk je doet en wanneer. Echter is het een mooi zakcentje en beloning voor jouw harde werk!

Aanmelding voor computerlessen in april is begonnen!

Vanaf 11 april 2023 beginnen we weer met onze basiscomputercursussen op verschillende plekken in Utrecht en Vleuten. Wil je meedoen aan een cursus, meld je dan hier aan of bel met ons via: 030- 8781535. Je bent van harte welkom in onze cursus! Lukt het niet mee te doen in april, dan is de volgende cursusronde in september 2023.

Oproep: Voor deze cursusronde zoeken wij nog extra vrijwilliger-docenten. Lijkt het je leuk om een groep te begeleiden, neem dan hier contact op met onze vrijwilligercoördinator Joeri Weeda.

Cursusgroep Vleuten met vrijwilliger-docenten Jos en Wim (okt 2022)

Vacature: Marketing- en communicatiemedewerker (24 uur)

Help jij ons nieuwe vrijwilligers te werven?

Digiwijs 3.0 zoekt een marketing- en communicatiemedewerker (24 uur per week) die zich onder andere gaat bezighouden met de werving en binding van vrijwilligers. Je zet wervingscampagnes op en richt die op verschillende doelgroepen met verschillen in leeftijd en culturele achtergrond. Je zet sociale media creatief in, je kunt goed content maken, o.a. korte vlogs en je bent goed bekend met de problematiek rond beperkingen in taal en digitale vaardigheden.
Deze vacature is inmiddels vervuld.