Aan wie geef jij nu computerles?

Bij het geven van computerlessen denk je waarschijnlijk aan oudere leerlingen die vragen hebben over hoe ze foto’s van hun kleindochter kunnen uploaden. Echter klopt dit beeld helemaal niet. Om jullie een beter inzicht te geven in wie er daadwerkelijk computerles geeft, hebben we dit in groepen ingedeeld. Geloof ons, de diversiteit is groot.

Verschillende groep mensen van jong tot oud. Allemaal samen in een ruimte.

Mensen met mentale gezondheidsproblemen

Binnen deze groep zijn er ook mensen met mentale gezondheidsproblemen, waarvan sommigen bepaalde uitdagingen hebben zoals autisme of andere aandoeningen. Hoewel dit een kleine groep is, informeren we onze vrijwilligers altijd wanneer ze te maken krijgen met iemand die hiermee te maken heeft. Er bestaat vaak de gedachte dat mensen met een mentale beperking moeilijk kunnen communiceren of vreemd gedrag vertonen. Dit is echter een misvatting. Deze mensen zijn net als ieder ander en zijn bereid om te leren. Na verloop van tijd zul je merken dat ze net zo normaal zijn als jij, en vraag je je af waarom je ooit zo over deze groep hebt gedacht.

Laaggeletterdheid en de mens

Een deel van de groep behoort tot de laaggeletterden. Hierdoor ervaren zij moeilijkheden op het gebied van taal en lezen. Ook hebben ze directe uitdagingen met betrekking tot computers. Hoewel laaggeletterdheid in Nederland over het algemeen niet wijdverspreid is, komt het wel vaker voor in onze cursusgroep. Dit betekent niet dat ze nauwelijks woorden begrijpen. Het zijn voornamelijk de complexere termen zoals “cloud omgeving” of “browser” waar ze aan moeten wennen. Soms wordt er ook gezegd dat de computertaal op zichzelf een aparte taal is, en daarom hebben deze cursisten ook moeite met het begrijpen van de computer.

Mensen met een bagage

Bij ons hebben we veel mensen met een rijke levensgeschiedenis. Sommigen hebben te maken gehad met verslavingen of een burn-out. Gelukkig hebben ze geen last meer van deze bagage en zijn ze gemotiveerd om weer actief deel te nemen aan de maatschappij. Ze kiezen ervoor om bij ons de cursus te volgen als een manier om weer terug te komen in de samenleving. Onze cursussen omvatten vaak onderwerpen zoals A, B, en C, en we zien vaak dat ze de volledige cursus met succes doorlopen.

65+ die naar een computer zit te staren waarmee zij problemen heeft.

Naast hun rol als docenten hebben ze ook vaak boeiende verhalen te delen over hun levenservaringen. Naast het leren, willen ze ook weer sociale contacten opbouwen. Onze cursussen bieden hiervoor een perfecte oplossing, omdat ze weer in contact kunnen komen met anderen en zich weer onderdeel voelen van de menselijke gemeenschap.

Mensen die een andere taal spreken

Ook mensen die afkomstig zijn uit een ander land en een andere taal spreken maken deel uit van onze groep cursisten. Hoewel ze het Nederlands niet perfect beheersen, hebben ze voldoende kennis om normaal te kunnen communiceren. Tijdens de cursus willen ze vaak ook graag iets vertellen over hun geboorteplaats. Ze zien het leren van computer- en digitale vaardigheden als een manier om actief deel te nemen aan de maatschappij, omdat ze zich anders buitengesloten voelen.

Deze cursisten hebben de wens om de computer te leren zodat ze beter kunnen integreren en participeren in de samenleving. Ze zijn enthousiast om nieuwe vaardigheden op te doen en zijn gemotiveerd om hun kennis en ervaringen met anderen te delen. Door hun inzet en vastberadenheid dragen ze bij aan een inclusieve leeromgeving waarin diversiteit wordt gewaardeerd.

Waarom geven wij computerlessen aan verschillende soorten mensen?

Misschien vraag je je af waarom wij juist computerlessen aan hen geven. Het antwoord hierop is dat wij bij Digiwijs geloven dat iedereen een eerlijke kans verdient en een volwaardige plek in onze maatschappij hoort te hebben. Door computercursussen aan verschillende doelgroepen aan te bieden, streven we ernaar om hen weer actief te betrekken bij de samenleving.

Cursus over de computer die word gegeven door vrijwilligers van digiwijs.

Daarnaast merken wij dat de cursussen niet alleen bijdragen aan het vergroten van digitale vaardigheden, maar ook aan het stimuleren van sociaal contact. Dit is voor ons een geweldige bijkomstigheid, aangezien wij geloven in het belang van menselijke verbinding en het creëren van een inclusieve gemeenschap.

Door hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van computervaardigheden, willen we hen helpen bij het vergroten van hun zelfredzaamheid, het versterken van hun zelfvertrouwen en het bevorderen van hun participatie in de maatschappij. We zijn trots om hen te begeleiden op hun leertraject en hen te zien groeien en bloeien.