Ontdek de computercursussen van Digiwijs: Wat bieden wij aan?

Om mensen weer in de maatschappij te integreren, onderwijzen wij deelnemers hoe ze met een computer kunnen werken. Op deze manier leren wij hen de basisvaardigheden, zoals het gebruik van e-mail, PowerPoint en meer. We begeleiden hen stap voor stap, vanaf het begin tot het eind. Hierbij gaat het niet alleen om het invullen van gegevens, maar ook om het uitleggen waarom het gebruik van e-mail belangrijk is.

We doen dit omdat de maatschappij steeds meer online georiënteerd raakt. Zo sturen we cursisten bijvoorbeeld een brief met daarin de cursustijden. Maar als we naar onszelf kijken, hoe vaak ontvangen mensen nog post? Tegenwoordig verloopt 90% van de communicatie online.

Man van derig jaar met een baard geeft computercursus aan een man en vrouw die samen achter de laptop zitten

Welke computercursussen biedt Digiwijs aan?

Digiwijs biedt verschillende cursussen aan, ingedeeld in de categorieën A, B en C. Om te bepalen in welke categorie een cursist valt, voeren wij een intakegesprek. Tijdens dit gesprek stellen wij enkele vragen over het gebruik van de computer. Een vraag zoals “Heeft u al eens met een computer gewerkt?” kan voorkomen in het intakegesprek. Vaak merken we dat cursisten verder gevorderd zijn dan zij zelf denken, maar ze zien het nut niet in van bepaalde functies. Zo hebben veel cursisten wel een e-mailadres, maar ze weten niet hoe ze het kunnen gebruiken.

Computercursus Basis-A Omgaan met de computer

Als uit een intakegesprek blijkt dat de cursist nog niet of nauwelijks ervaring heeft met een computer, wordt hij geplaatst in de Basis-A groep. Het is verrassend genoeg de grootste groep cursisten. In de Basis-A wordt de basis van de computer uitgelegd. Bijvoorbeeld, een cursist oefent met de theorie over het verschil tussen een laptop en een desktop, evenals de bijbehorende apparaten zoals een muis, monitor en webcam, waar velen nog niet bekend mee zijn.

Naast het vertrouwd raken met de hardware, leert de cursist ook werken met Microsoft Word. Ze leren bijvoorbeeld hoe ze berichten kunnen opmaken en documenten kunnen opstellen. In de laatste paar weken van de cursus proberen wij hen ook te leren hoe ze specifieke informatie kunnen opzoeken op de computer en het internet. Op die manier streven we ernaar dat iedereen op de juiste manier informatie kan vinden op het internet.

Vrouw van dertig jaar met oranje haar geeft computercursus en legt een mannelijke student van dertig jaar iets uit achter de computer

Computercursus Basis-B De verdieping

Als de cursist Basis-A succesvol heeft afgerond, kan hij of zij doorstromen naar Basis-B. Het kan echter ook voorkomen dat uit een intakegesprek blijkt dat een cursist voldoende kennis heeft om direct met Basis-B te beginnen. In de verdiepingsmodule leert de groep echt omgaan met de computer en zich de vaardigheden eigen te maken. Nu ze de basis beheersen, kunnen ze de mogelijkheden van de computer gaan ontdekken.

Het belangrijkste onderwerp waarmee Basis-B begint, is het uitleggen van het aanmaken van een e-mailaccount en hoe dit toegepast kan worden. Er wordt onderwezen hoe een cursist een bericht kan schrijven en verzenden, evenals het openen van bijlagen. Dit is handig om te weten wanneer bijvoorbeeld een familielid foto’s stuurt via e-mail. Zodra de cursisten eenmaal het concept van e-mail begrijpen, gaan we verder met het verkennen van de mogelijkheden van Google.

In de cursus worden onderwerpen behandeld zoals YouTube, Google Maps en de basis van Google Drive. Na het succesvol voltooien van Basis-B kan de deelnemer daadwerkelijk met de computer omgaan en begrijpen hoe ze kunnen werken in de cloud. We zien vaak dat deze cursisten een enorme nieuwsgierigheid ontwikkelen naar meer kennis. Dit komt doordat ze eindelijk deel uitmaken van de digitale maatschappij.

Computercursus C – Het Vervolg

Na het volgen van twee basiscursussen krijgen de cursisten eindelijk de kans om zelf hun interessegebied te bepalen. In Cursus C worden verschillende categorieën aangeboden waaruit de deelnemer kan kiezen. Door de cursisten zelf te laten kiezen, kunnen ze zichzelf onderwijzen in de onderwerpen die zij belangrijk vinden. Zo kan de ene cursist meer interesse hebben in social media dan de ander.

Vier leerlingen waaronder een man van vijftig, man van dertig en twee vrouwen van de dertig en vijftig nemen een computercursus af

Er zijn diverse onderwerpen die we behandelen in de vervolgcursus. E-Overheid is een onderwerp waarbij de cursist leert hoe hij online overheidszaken kan regelen, zoals belastingaangifte doen of het gebruik van de DigiD. Social media is ook een veel gekozen onderwerp, omdat veel mensen willen weten wat bekenden uit hun omgeving dagelijks doen. Daarnaast kan er gekozen worden voor een verdieping in Word, waarbij cursisten leren hoe ze Excel optimaal kunnen gebruiken. Dit kunnen ze dan toepassen in een nieuwe baan of op hun huidige werk.

Vanwege de toename van online betalingen bieden we ook de mogelijkheid om te leren over internetbankieren. Zo kunnen mensen eindelijk leren hoe ze online aankopen kunnen doen en hoe ze online kunnen bankieren. De laatste keuzemogelijkheid die wij bieden is een verdieping in Windows 10, waarbij de cursist alles leert over het besturingssysteem van de computer.

Hoe zorgen wij voor actualiteit in onze computercursussen

Digiwijs hecht er veel belang aan om de cursussen altijd zo actueel mogelijk te houden. Hierdoor houden wij voortdurend de trends en ontwikkelingen in de digitale maatschappij in de gaten, die van invloed zijn op onze doelgroep. Bij Digiwijs streven we ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt van de digitale maatschappij.