Waar gaan de gedoneerde laptops heen?

Bedrijven kunnen bij ons laptops doneren om zo hun social return te voltooien of om iets terug te doen voor de maatschappij. De laatstgenoemde organisatie die hun laptops doneerde deed een forse bijdrage. Zo doneerden zij 50 laptops aan ons en de Utrechtse Uitdaging, ieder 25. Maar de grootste vraag is wat er gebeurt met jouw gedoneerde laptops?

Een hartje boven een gedoneerde laptop met een roze achtergrond.

Reparatie en resetten van gedoneerde laptops. 

Voordat er iets gebeurt met de gedoneerde laptops, zorgen wij als organisatie er altijd voor dat alle gegevens worden verwijderd en dat er niets achterblijft. (Veel organisaties doen dit al zelf en dat is ook prima.) Nadat de hele laptop gewiped is, voert onze partner ICT-Werkbedrijf, een bedrijf dat ook, net als wij, onderdeel is van WIJ3.0, eventuele reparaties uit.

Gebruik Gedoneerde laptops.

Nadat de laptops klaar voor gebruik zijn, kunnen ze op drie manieren worden ingezet;

Cursus Laptop: 

  • De laptop wordt gebruikt tijdens de cursussen door cursisten die zich aanmelden bij Digiwijs. 
Een man die zijn gedoneerde laptops, toetsenbord, koptelefoon en ander materiaal aflevert in een doos

 Nieuw Leven: 

  • bijna alle laptops gaan hier naartoe. Ze worden weggegeven aan mensen die geen laptop kunnen betalen en op een wachtlijst staan, die al is opgelopen tot meer dan 250 wachtenden. We kunnen dus niet iedereen voorzien van een laptop. Sommige mensen wachten al jaren.

Doneer laptops: 

Heb je een oude laptop thuis staan of ga je hem vervangen? Denk er dan eens over na om hem te doneren! Ben je een bedrijf of organisatie die laptops gaat vervangen, neem dan gerust contact met ons op. De laptops die voor jullie als oud worden beschouwd, zijn voor ons gloednieuw!

Wie staan er op de wachtlijst voor een laptop: 

Op de wachtlijst staan diverse mensen. Vaak hebben mensen die nog geen laptop hebben ook weinig digitale kennis. Dit betekent vaak dat zij niet kunnen meekomen in de huidige maatschappij. Deze mensen zijn vaak anderstalig of hebben een achterstand op de arbeidsmarkt. Wil jij deze groep mensen helpen? Misschien is vrijwilliger worden bij Digiwijs iets voor jou!

Op avontuur in de Wereld van Kunstmatige Intelligentie: Vriend of Vreemdeling?

Is Blade Runner nu werkelijkheid geworden? Wat doet AI precies en waarom wordt het zo vaak gebruikt? Moet ik me al zorgen maken over oplichters die AI gaan inzetten? Dit zijn vast een aantal vragen die jullie hebben over het onderwerp AI. We zullen niet alle vragen beantwoorden in deze blog, maar we willen jullie helpen het begrijpen en ontdekken van de mogelijkheden en gevaren van AI.

Wat betekent Kunstmatige Intelligentie?

AI staat voor Kunstmatige Intelligentie, en het is als een slimme vriend op de computer. Stel je bijvoorbeeld voor dat je met je smartphone praat, en het begrijpt wat je zegt en je antwoordt. Dat is AI in actie.

Op Welke Manieren Kan AI Ons Helpen?

1. Medische Magie: AI kan ons helpen door medische beelden te analyseren en te zoeken naar tekenen van ziekten, zoals op röntgenfoto’s. Het kan helpen bij het vroegtijdig opsporen van problemen.

2. Handige Hulpjes: Een slimme assistent, zoals die op je smartphone, kan je herinneren aan belangrijke afspraken, je vertellen hoe het weer wordt en zelfs je lampen bedienen als je dat vraagt.

3. Beschermer van Veiligheid: Er zijn slimme camera’s en systemen die ongebruikelijke activiteiten in huis kunnen detecteren. Bijvoorbeeld, als je valt, kan een slim systeem automatisch een alarm sturen om hulp te vragen.

Waar Moeten We Voorzichtig Mee Zijn?

1. Privacy-Puzzel: Stel je voor dat je online iets koopt, en daarna krijg je overal advertenties te zien voor vergelijkbare dingen. Dat komt omdat sommige AI-systemen je online gedrag volgen. We moeten voorzichtig zijn met wat we online delen.

2. Niet Alleen Met Computers: Hoewel AI handig is, moeten we niet vergeten om ook met echte mensen te praten. Een echt mens begrijpt onze gevoelens en behoeften beter dan een computer.

3. Eerlijkheid Belangrijk: Soms maken computers fouten, vooral als ze zijn getraind met gegevens die vooroordelen bevatten. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat iedereen eerlijk en gelijk wordt behandeld.

Hoe kan ik omgaan met AI? 

1. Vragen Stellen: Als iets ingewikkeld lijkt, vraag dan aan vrienden, familie of zelfs aan de verkoper in de winkel om u te helpen begrijpen hoe iets werkt.

2. Niet Alles Vertellen: Stel je voor dat een computer je vraagt om veel persoonlijke informatie. Het is slim om alleen te delen wat echt nodig is en wat je comfortabel vindt.

3. Nieuwsgierig Blijven: Technologie verandert snel, maar dat betekent niet dat we het allemaal in één keer moeten begrijpen. Neem de tijd om nieuwsgierig te zijn en stap voor stap te leren.

In een notendop, AI kan als een goede vriend zijn, maar het is slim om een beetje voorzichtig te zijn. Laten we genieten van de handige dingen die het kan doen, maar ook onthouden dat wij de baas blijven over onze keuzes.

Trouwens, om direct een voorbeeld te laten zien van de kracht van AI: is de bovenstaande blog ontworpen door AI maar gecontroleerd door een mens. Was dit jullie al opgevallen? Zo niet, dan is dat totaal niet erg.

Het Digitaal Meedoen Pakket is van start gegaan in de Gemeente Utrecht. 

Eindelijk kunnen we het met jullie delen. De pilot Digitaal Meedoen dat is bedacht door Alliantie Digitaal Samenleven is al een week geleden begonnen! In Utrecht worden namelijk 100 van deze pakketten uitgedeeld aan mensen die het zich niet kunnen veroorloven.

Om het duidelijk te maken: het Digitaal Meedoen Pakket is een project dat is bedacht door de gemeente in samenwerking met KPN en VodafoneZiggo, waarbij een internetabonnement wordt aangeboden. Als je je nu afvraagt waarom wij hierbij betrokken zijn, maak je geen zorgen, ik leg het graag voor je uit. Wij, als Digiwijs, zorgen ervoor dat we de juiste mensen selecteren voor dit pakket en dus de werving verzorgen. Daarnaast bieden wij alle deelnemers een cursus aan om het internet beter te leren begrijpen en indien nodig een gratis computer.

Voorwaarden om mee te doen

Je kon het misschien al een beetje afleiden uit de introductiepagina, maar om het duidelijk te stellen, het is belangrijk dat jij of de betreffende persoon in de omgeving niet beschikt over een bestaand internetabonnement op het huisadres. Dit betekent dus dat je wel in het bezit mag zijn van een telefoonabonnement, maar geen wifi.

Daarnaast is het ook belangrijk om in het bezit te zijn van een U-pas. Wij bieden het Meedoen Pakket alleen aan voor mensen die het echt nodig hebben.

De laatste voorwaarde is dat de persoon woonachtig is in de omgeving van Utrecht, wat betekent dat het om de gemeente gaat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wijken zoals Zuilen, Overvecht, Kanaleneiland en nog veel meer die er recht op hebben!

Belangrijke informatie 

Zoals al eerder genoemd is het een pilot, wat helaas betekent dat we niemand kunnen garanderen dat het abonnement na de minimale looptijd van een jaar wordt verlengd. Dit betekent dus dat jij of de persoon die deelneemt aan de pilot na een jaar weer zonder internet kan zitten. Als het toch wordt verlengd, kunnen we ook geen garanties geven over de prijs. Het is niet duidelijk of de prijs hetzelfde blijft, duurder wordt of goedkoper.

Dit betekent dat het na een jaar kan stoppen. De vraag is dan wat je moet doen met de computer. Maak je geen zorgen! Je hoeft die niet terug te brengen of in te leveren. Bij aanschaf word jij de nieuwe eigenaar met jaren garantie van het ICT-werkbedrijf van WIJ3.0.

Vrijwilligers:

Natuurlijk spelen onze vrijwilligers ook een rol.We raden iedereen aan om tijdens de lessen hierover te praten, maar onze inlopers in verschillende bibliotheken in Utrecht bieden ook hulp aan door te helpen met het invullen van het aanvraagformulier.

Ken jij dus iemand die dit hard nodig heeft? Meld hem aan of stuur een e-mail naar digiwijs@wij30.nl of kom langs bij één van onze inlopen.

De inloop van Leidsche Rijn is er weer!

Sinds vorige week week is de inloop in Leidsche Rijn weer bemand worden door onze vrijwilliger Prem! Tijdens de digitale inloop kun je allerlei vragen stellen. Prem helpt je bijvoorbeeld met het maken van een presentatie of het opstellen van een e-mail. Bij ons is iedereen welkom, en vragen van alle kennisniveaus zijn welkom.

Ken je iemand die in Leidsche Rijn woont en moeite heeft met internet of de computer? Dan is diegene van harte welkom bij onze inloop!

De inloop is iedere dinsdag van 13:00 tot 15:00 uur in de bibliotheek in Leidsche Rijn.

Overheid laat miljoenen mensen met digitale lege handen

De overheid is er voor de burger. Zij zijn verantwoordelijk voor hun bescherming en de burger te helpen. Uit onderzoek blijkt dat ruim vier miljoen mensen over onvoldoende digitale vaardigheden beschikken en daardoor moeilijk bereikbaar zijn.Deze mensen worden uitgesloten van overheidsinformatie en -diensten vanwege een mismatch tussen de communicatiekanalen van de overheid en het gebruik van deze kanalen door de burgers. Bovendien is de informatie ontoegankelijk, onbegrijpelijk of onherkenbaar voor een groot aantal mensen. 

Waarom en wie gaan niet mee in de digitale overheid?

Bereikbaarheid

De overheid gebruikt niet altijd de juiste kanalen om de doelgroep te bereiken. Een deel van de bevolking heeft geen toegang tot computers, internet of televisie, waardoor zij worden uitgesloten van digitale communicatie (circa 1 miljoen mensen). Bovendien richten veel overheidscommunicatie zich op de Nederlandse media, waardoor migranten van de eerste generatie en bijvoorbeeld Polen en Roemenen worden buitengesloten (circa 2,4 miljoen mensen).

Toegankelijkheid

De online omgeving van de overheid is voor mensen lastig te vinden en te gebruiken vanwege een gebrek aan digitale vaardigheden (circa 4,5 miljoen mensen). Ook zijn er problemen met de toegankelijkheid van overheidswebsites voor mensen met dyslexie, autisme, ADHD, (kleuren)blindheid en de ziekte van Parkinson (circa 2,1 miljoen mensen).

Begrijpelijkheid

Een grote groep mensen begrijpt de teksten op de overheidswebsites en brieven niet. Dit betreft mensen die onvoldoende de Nederlandse taal beheersen (circa 2 miljoen mensen), laaggeletterden (circa 2,5 miljoen mensen), en mensen met een licht verstandelijke beperking (circa 1,1 miljoen mensen).

Herkenbaarheid

De informatie en dienstverlening van de overheid sluiten niet altijd goed aan op de behoeften van de doelgroep. Woordgebruik, beeldgebruik en bejegening bevatten soms stereotyperingen waardoor de boodschap niet goed wordt overgebracht. De omvang van deze groep is niet exact bekend.

(Tijdelijk) Niet Kunnen of Niet Willen

Een andere reden waarom mensen niet worden bereikt, is dat ze (tijdelijk) niet in staat zijn om gebruik te maken van de informatie en diensten. Dit kan te wijten zijn aan verschillende factoren, zoals geen woonadres hebben, gestrest of ziek zijn, in armoede leven, of onvoldoende kennis hebben over de voorzieningen van de overheid. Ook is er een groep mensen die de informatie niet willen gebruiken vanwege een gebrek aan vertrouwen in de overheid. Samen vormen deze groepen ongeveer 2,3 miljoen mensen (exclusief het aantal mensen dat de overheid niet vertrouwt).

De gevolgen van de mensen niet meenemen in de digitale wereld.

Het niet bereiken van bepaalde groepen heeft aanzienlijke gevolgen. Tussen de 5% en 35% van de mensen die recht hebben op bepaalde voorzieningen, zoals toeslagen, studiebeurzen en bijstand, loopt dit mis. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals beperkte kennis van voorzieningen, begrip van procedures, of een beperkt doenvermogen. Ook angst om terug te moeten betalen of de perceptie dat men geen recht heeft op toeslagen, speelt hierin mee. Vooral mensen met een laag inkomen of een negatief inkomen maken weinig gebruik van toeslagen, evenals mensen van wie de persoonlijke situatie verandert, bijvoorbeeld door trouwen, een kind krijgen of scheiden.

Hoe kan deze groep mensen toch mee in de digitale overheid?

Om meer mensen te bereiken en de mismatch tussen de overheidscommunicatie en burger behoeften te verminderen, zijn er verschillende inzichten:

  • Werk vanuit vertrouwen.
  • Ontwikkel communicatiemiddelen samen met de doelgroep.
  • Sluit aan bij de leefwereld van mensen en gebruik empathisch taalgebruik.
  • Cluster de informatievoorziening rondom levensgebeurtenissen.
  • Gebruik eenvoudig taalgebruik, bijvoorbeeld beeldbrieven en meertalige brieven.
  • Bied voorzieningen niet alleen digitaal aan, maar stel ook fysieke loketten beschikbaar.
  • Richt de communicatie op moeilijk bereikbare groepen en hun helpers.
  • Moedig hulp vanuit het sociale netwerk aan, zoals hulp van kinderen, kleinkinderen, partners, vrienden en vrijwilligers.

Conclusie

Bij de overheid is er een mismatch tussen hun communicatie en de behoeften van burgers. Het niet bereiken van groepen mensen heeft aanzienlijke gevolgen, waaronder het mislopen van belangrijke voorzieningen. Door te werken aan vertrouwen, het ontwikkelen van communicatiemiddelen in samenwerking met de doelgroep, en het aansluiten bij de leefwereld van mensen, kan de overheid deze problematiek aanpakken en ervoor zorgen dat meer mensen toegang hebben tot cruciale overheidsinformatie en -diensten. Op die manier kan een inclusievere samenleving worden bevorderd.

De Overheid in de Digitale Transformatie: Gevaren en Kansen Blootgelegd

Digitale transformatie zichtbaar in een afbeelding. Meisje klikt met haar vinger om al haar gegevens te unlocken

Digitaal, het woord komt steeds vaker voor, net als het tempo waarin onze maatschappij zich ontwikkelt. De digitale transformatie is overal te zien. Zo checken wij in met een ov-kaart en vinden vergaderingen plaats via Teams. DigiD is bijna even belangrijk als jouw paspoort. Deze ontwikkelingen brengen kansen en gevaren met zich mee. Maar voor wie zijn de vragen die wij behandelen en wat behandelen we precies

Kansen van de digitale transformatie

Digitale ontwikkelingen zorgen er vaak voor dat alles efficiënter wordt. Dit is ook terug te zien bij de overheid, waar apps en websites ervoor moeten zorgen dat burgers hun taken gemakkelijker kunnen uitvoeren. Naast het gemak bieden deze platforms ook meer transparantie. Zo kan de overheid ervoor zorgen dat zij meer informatie met de burgers kunnen delen, zoals begrotingen, registers en bijvoorbeeld gemaakte beslissingen. Het is niet alleen informatie die de overheid kan delen, maar ook door de groei van sociale media en andere soortgelijke apps kunnen burgers hun mening delen en zich laten horen.

Digitale trasnformatie zorgt ervoor dat mensen kunnen reageren zoals via social media platform.

De gevaren van de digitale transformatie

Er zijn verschillende gevaren die op de loer liggen bij de digitale transformatie. Privacy en persoonsgegevens kunnen namelijk gehackt worden en gebruikt worden voor verkeerde doeleinden. Vooral bij de overheid, een plaats waar alle gegevens van de burger genoteerd zijn, vormt dit een groot gevaar. Daarnaast worden door de transformatie verschillende groepen uitgesloten, met name groepen die niet kunnen meegroeien met de digitale transformatie. Denk hierbij aan mensen die bijvoorbeeld niet in staat zijn om een laptop aan te schaffen of anderstaligen die de taal niet begrijpen.

Hoe nemen wij iedereen mee in de digitale wereld

Om uitsluitingen te voorkomen, moeten wij ervoor zorgen dat we de mensen onderwijzen die de digitale taal niet begrijpen. Dit kunnen we doen door cursussen aan te bieden in verschillende gemeentes en hen van A tot Z te leren hoe een laptop en desktop werken. Bedrijven kunnen ook helpen door juist oude computers te doneren aan een organisatie die de computers opknapt en uitdeelt aan mensen die zich geen laptop kunnen permitteren.

Les gegeven aan mensen die niet mee kunnen in de digitale transformatie

Daarnaast moet de overheid altijd waakzaam zijn op het gebied van beveiliging. Door strenge controles uit te voeren en zich te blijven ontwikkelen op het gebied van cybersecurity, kan de overheid de gegevens zo goed mogelijk beveiligen.

De voordelen van vrijwilligerswerk voor jongeren

Vrijwilligerswerk is niet alleen voor volwassenen. Ook jongeren kunnen een aanzienlijke impact hebben op de wereld om hen heen, zelfs met de kleinste daden. Het biedt hen de mogelijkheid om waardevolle lessen te leren en zichzelf te ontwikkelen op verschillende gebieden. Dit artikel onderzoekt de voordelen van vrijwilligerswerk voor jongeren en benadrukt hoe ze het verschil kunnen maken, zelfs met ogenschijnlijk kleine inspanningen.

Het besef van het maken van een verschil

Het is mogelijk dat tieners zich niet altijd bewust zijn van het potentieel dat ze hebben om de wereld om hen heen te beïnvloeden. Vrijwilligerswerk biedt hen een kans om dit te realiseren. Het hoeft geen groot engagement te zijn; zelfs kleine bijdragen kunnen een aanzienlijke impact hebben. Bijvoorbeeld, als er een dierenliefhebber in huis is, kan het helpen in een asiel of het schoonhouden van het strand of de buurt samen met andere vrijwilligers een waardevolle ervaring zijn.

Versterking van eigenwaarde: 

In onze samenleving wordt vaak de nadruk gelegd op academische prestaties en sportieve successen. Echter, het leven draait om veel meer dan alleen deze aspecten. Vrijwilligerswerk kan de eigenwaarde van jongeren op een positieve manier vergroten. Het doen van iets voor een ander en het ontvangen van dankbaarheid en waardering kan veel meer voldoening geven dan alleen het behalen van goede cijfers.

Voorbeeld van vrijwilligerswerk voor jongeren. Jongeren ruimen het vuil op bij een weg.

Uitbreiding van het netwerk: 

Jongeren hebben vaak een netwerk van vrienden die ze kennen van school of de sportclub. Door zich in te zetten als vrijwilliger, kunnen nieuwe mensen ontmoeten die dezelfde interesses delen. Vrijwilligerswerk biedt een uitstekende kans om nieuwe horizonten te verkennen en te ontdekken waar hun passie ligt. Het kan dienen als een springplank om hun sociale kring uit te breiden en waardevolle contacten te leggen.

Ontwikkeling van belangrijke vaardigheden: 

Vrijwilligerswerk op jonge leeftijd stelt jongeren in staat om essentiële vaardigheden te ontwikkelen die van onschatbare waarde zullen zijn in hun toekomstige leven. Door vrijwilligerswerk leren ze samenwerken, communiceren, problemen oplossen en doorzettingsvermogen tonen. 

Jonge vrouw doet vrijwilligerswerk voor jongeren door een oude man te helpen met zijn ipad

Deze vaardigheden zijn niet alleen relevant voor hun persoonlijke groei, maar kunnen ook van invloed zijn op hun academische en professionele succes. Bovendien vormt vrijwilligerswerk een waardevolle toevoeging aan hun cv’s, waardoor ze zich kunnen onderscheiden van anderen.

Conclusie 

Vrijwilligerswerk biedt jongeren een unieke kans om het verschil te maken in de wereld en tegelijkertijd belangrijke levenslessen te leren. Het draagt bij aan de ontwikkeling van hun zelfvertrouwen, helpt hen nieuwe mensen te ontmoeten en uit te breiden naar onbekende gebieden. Bovendien geeft vrijwilligerswerk jongeren de kans om essentiële vaardigheden te oefenen die hen in de toekomst ten goede zullen komen. Het is dus belangrijk om jongeren aan te moedigen om vrijwilligerswerk te omarmen en de positieve impact die ze kunnen hebben te erkennen.

Hoe kan jij oververhitting van je elektronische apparaten voorkomen?

Vrouw word warm door oververhitting van de laptop, resulteert in rook dat vanaf haar, haar komt

Met de zomer voor de deur staan ons vast weer hete dagen te wachten. Nu je misschien vaker thuis werkt, is de verleiding groot om dan buiten te gaan werken. Maar let op, je laptop en mobiele telefoon kunnen behoorlijk last van de hitte krijgen en oververhit raken.

Voorkomen is beter dan genezen. 

Een van de belangrijkste aspecten om oververhitting te voorkomen, is ervoor te zorgen dat je laptop voldoende ventilatie krijgt. Als je laptop een ingebouwde ventilator heeft, let dan op het harde, blazende geluid dat aangeeft dat je laptop oververhit raakt. Zorg ervoor dat de ventilator voldoende ruimte heeft om lucht te blazen. Een handige tip is om je laptop op een harde verhoging zoals een boek te plaatsen, zodat er genoeg ruimte is voor de ventilatoren om te koelen.

Als je laptop geen ingebouwde ventilator heeft, zoals de nieuwste modellen, wordt deze gekoeld door de omgevingstemperatuur. Als de omgevingstemperatuur te hoog is, bijvoorbeeld als je buiten in de zon werkt of in een te warme kamer bent, kan het apparaat zijn warmte niet goed afvoeren. Merk je dat je laptop te warm wordt of zelfs uitvalt, zorg dan zo snel mogelijk voor koeling. Plaats je laptop niet op schoot, omdat dit de warmte juist vasthoudt in plaats van dat het apparaat afkoelt.

Zoek een verkoelende plek.

Een andere nuttige tip is om te zorgen voor een koele plek voor je laptop of mobiele telefoon. Leg het apparaat bijvoorbeeld in de buurt van een airconditioner of een ventilator en wacht even af. Let op: leg het apparaat NOOIT in de koelkast om het te koelen. Snelle temperatuurveranderingen kunnen condensatie veroorzaken aan de binnenkant van het apparaat, wat kan leiden tot ernstige schade.

Sluit overbodige applicaties

Het is belangrijk om onnodige applicaties uit te schakelen. Ook als je je laptop of smartphone niet actief gebruikt, draaien er vaak nog processen op de achtergrond. Hoe zwaarder de applicaties zijn die openstaan, hoe meer rekenkracht dit vraagt en hoe warmer het apparaat wordt. Schakel daarom onnodige functies en applicaties tijdelijk uit wanneer je ze niet gebruikt. Zelfs het uitschakelen van wifi en bluetooth kan al helpen om de temperatuur van je apparaat te verlagen.

Computer begaat een oververhitting en valt uit

Daarnaast kun je energie vriendelijke instellingen gebruiken om oververhitting te voorkomen. Schakel over naar het meest energiezuinige stroomschema via de instellingen van je laptop. Pas de grafische instellingen aan naar een energie vriendelijke modus en beperk indien nodig de helderheid van je scherm om je laptop koel te houden.

Iedereen moet minder werken in de warmte, ook jouw computer!

Een andere handige tip is om de processor te temperen. Op extreem warme dagen is het verstandig om iets minder hard te werken, ook voor de interne processor van je laptop. Je kunt dit eenvoudig instellen via de energie beheer-instellingen van je apparaat.

Tot slot is het belangrijk om je apparaten gescheiden van elkaar te houden. Telefoonhoesjes bijvoorbeeld kunnen ervoor zorgen dat je telefoon zijn warmte niet kwijtraakt. Als je verschillende apparaten in dezelfde tas hebt zitten, kan de warmte niet goed worden afgevoerd en kunnen de temperaturen in de tas sterk stijgen. Op extreem warme dagen is het aan te raden om het hoesje van je telefoon te verwijderen en de apparaten in verschillende vakken van je tas te plaatsen.

Vrouw heeft het warm door het warme weer en doordat haar computer oververhit op haar schoot zit.

Met deze tips kun je oververhitting van je devices voorkomen, zelfs tijdens de warmste dagen van het jaar. Door je laptop en smartphone op de juiste manier te koelen en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen, kun je ervoor zorgen dat ze optimaal blijven functioneren en dat je productief kunt blijven, zelfs in de hitte van de zomer.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO): Hoe Jouw Organisatie een Verschil Kan Maken

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een belangrijk concept dat steeds meer aandacht krijgt in de zakelijke wereld. Het gaat niet alleen om winst maken, maar ook om het nemen van verantwoordelijkheid voor de impact van je organisatie op de samenleving en het milieu. In deze blog wil ik graag bespreken hoe jouw organisatie zich kan inzetten voor MVO en welke stappen je kunt nemen om een positieve verandering teweeg te brengen.

Bewustwording en betrokkenheid 

Het eerste en belangrijkste aspect van MVO is bewustwording en betrokkenheid. Het is essentieel dat de leidinggevenden en medewerkers van een organisatie begrijpen wat MVO inhoudt en waarom het belangrijk is. Creëer bewustwording door interne communicatie, trainingen en workshops over MVO. Moedig medewerkers aan om ideeën en suggesties aan te dragen en betrek hen bij het MVO-beleid van de organisatie.

Duurzaamheid integreren 

Een van de pijlers van MVO is duurzaamheid. Identificeer de impact van jouw organisatie op het milieu en streef naar het verminderen van negatieve effecten. Implementeer energiebesparende maatregelen, verminder afval en promoot recycling. Overweeg het gebruik van duurzame materialen en investeer in groene technologieën. Integreer duurzaamheid in alle aspecten van jouw bedrijfsvoering, van inkoop tot productie en distributie.

Ethiek en transparantie 

Een andere belangrijke component van MVO is ethisch gedrag en transparantie. Zorg ervoor dat jouw organisatie handelt op een eerlijke en verantwoorde manier. Ontwikkel een gedragscode die geldt voor alle medewerkers en communiceer deze duidelijk. Moedig een cultuur van integriteit en verantwoording aan. Wees open en transparant over jouw bedrijfspraktijken, zowel intern als extern. Publiceer regelmatig duurzaamheidsrapporten om belanghebbenden inzicht te geven in jouw MVO-inspanningen.

Stakeholder-engagement 

Het betrekken van stakeholders is van cruciaal belang bij het bevorderen van MVO. Identificeer de belangrijkste belanghebbenden van jouw organisatie, zoals klanten, leveranciers, medewerkers en de gemeenschap waarin je actief bent. Luister naar hun zorgen en verwachtingen met betrekking tot MVO en integreer deze in jouw strategie. Werk samen met stakeholders om gemeenschappelijke doelen te definiëren en gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor maatschappelijke vraagstukken.

Vrijwilligerswerk en maatschappelijke betrokkenheid 

Een krachtig instrument om bij te dragen aan MVO en tegelijkertijd een positieve impact te hebben, is door middel van vrijwilligerswerk. Jouw organisatie kan vrijwilligerswerk faciliteren en stimuleren onder de medewerkers. Dit kan variëren van deelname aan lokale opruimacties, het ondersteunen van sociale organisaties tot het bieden van specifieke vaardigheden aan non-profitprojecten.

Door vrijwilligerswerk als organisatie te omarmen, laat je zien dat je betrokken bent bij de gemeenschap en geef je medewerkers de kans om hun vaardigheden en energie in te zetten voor maatschappelijke doeleinden. Het kan ook teambuilding bevorderen, de motivatie van medewerkers vergroten en een gevoel van trots creëren binnen de organisatie.

Het is belangrijk om vrijwilligerswerk te kiezen dat aansluit bij de missie en waarden van jouw organisatie. Identificeer de sociale kwesties die relevant zijn voor jouw bedrijf en zoek naar mogelijkheden om hieraan bij te dragen. Dit kan het ondersteunen van onderwijsinitiatieven, het bieden van mentorschap aan jongeren of het bijdragen aan milieuprojecten omvatten. Zorg ervoor dat vrijwilligerswerk structureel en op lange termijn wordt aangepakt, zodat het een duurzame impact kan hebben.

Conclusie 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een belangrijk aspect van moderne bedrijfsvoering. Het vereist bewustwording, betrokkenheid en actie van organisaties om een positieve impact op de samenleving en het milieu te creëren. Door duurzaamheid te bevorderen, ethisch gedrag te stimuleren, stakeholders te betrekken, vrijwilligerswerk te omarmen en een positieve bijdrage te leveren aan de gemeenschap, kan jouw organisatie een verschil maken. MVO is niet alleen goed voor de maatschappij, maar kan ook leiden tot verbeterde bedrijfsprestaties, versterkte reputatie en het aantrekken van klanten en medewerkers die waarde hechten aan duurzaamheid en verantwoordelijkheid.

Ontdek de computercursussen van Digiwijs: Wat bieden wij aan?

Om mensen weer in de maatschappij te integreren, onderwijzen wij deelnemers hoe ze met een computer kunnen werken. Op deze manier leren wij hen de basisvaardigheden, zoals het gebruik van e-mail, PowerPoint en meer. We begeleiden hen stap voor stap, vanaf het begin tot het eind. Hierbij gaat het niet alleen om het invullen van gegevens, maar ook om het uitleggen waarom het gebruik van e-mail belangrijk is.

We doen dit omdat de maatschappij steeds meer online georiënteerd raakt. Zo sturen we cursisten bijvoorbeeld een brief met daarin de cursustijden. Maar als we naar onszelf kijken, hoe vaak ontvangen mensen nog post? Tegenwoordig verloopt 90% van de communicatie online.

Man van derig jaar met een baard geeft computercursus aan een man en vrouw die samen achter de laptop zitten

Welke computercursussen biedt Digiwijs aan?

Digiwijs biedt verschillende cursussen aan, ingedeeld in de categorieën A, B en C. Om te bepalen in welke categorie een cursist valt, voeren wij een intakegesprek. Tijdens dit gesprek stellen wij enkele vragen over het gebruik van de computer. Een vraag zoals “Heeft u al eens met een computer gewerkt?” kan voorkomen in het intakegesprek. Vaak merken we dat cursisten verder gevorderd zijn dan zij zelf denken, maar ze zien het nut niet in van bepaalde functies. Zo hebben veel cursisten wel een e-mailadres, maar ze weten niet hoe ze het kunnen gebruiken.

Computercursus Basis-A Omgaan met de computer

Als uit een intakegesprek blijkt dat de cursist nog niet of nauwelijks ervaring heeft met een computer, wordt hij geplaatst in de Basis-A groep. Het is verrassend genoeg de grootste groep cursisten. In de Basis-A wordt de basis van de computer uitgelegd. Bijvoorbeeld, een cursist oefent met de theorie over het verschil tussen een laptop en een desktop, evenals de bijbehorende apparaten zoals een muis, monitor en webcam, waar velen nog niet bekend mee zijn.

Naast het vertrouwd raken met de hardware, leert de cursist ook werken met Microsoft Word. Ze leren bijvoorbeeld hoe ze berichten kunnen opmaken en documenten kunnen opstellen. In de laatste paar weken van de cursus proberen wij hen ook te leren hoe ze specifieke informatie kunnen opzoeken op de computer en het internet. Op die manier streven we ernaar dat iedereen op de juiste manier informatie kan vinden op het internet.

Vrouw van dertig jaar met oranje haar geeft computercursus en legt een mannelijke student van dertig jaar iets uit achter de computer

Computercursus Basis-B De verdieping

Als de cursist Basis-A succesvol heeft afgerond, kan hij of zij doorstromen naar Basis-B. Het kan echter ook voorkomen dat uit een intakegesprek blijkt dat een cursist voldoende kennis heeft om direct met Basis-B te beginnen. In de verdiepingsmodule leert de groep echt omgaan met de computer en zich de vaardigheden eigen te maken. Nu ze de basis beheersen, kunnen ze de mogelijkheden van de computer gaan ontdekken.

Het belangrijkste onderwerp waarmee Basis-B begint, is het uitleggen van het aanmaken van een e-mailaccount en hoe dit toegepast kan worden. Er wordt onderwezen hoe een cursist een bericht kan schrijven en verzenden, evenals het openen van bijlagen. Dit is handig om te weten wanneer bijvoorbeeld een familielid foto’s stuurt via e-mail. Zodra de cursisten eenmaal het concept van e-mail begrijpen, gaan we verder met het verkennen van de mogelijkheden van Google.

In de cursus worden onderwerpen behandeld zoals YouTube, Google Maps en de basis van Google Drive. Na het succesvol voltooien van Basis-B kan de deelnemer daadwerkelijk met de computer omgaan en begrijpen hoe ze kunnen werken in de cloud. We zien vaak dat deze cursisten een enorme nieuwsgierigheid ontwikkelen naar meer kennis. Dit komt doordat ze eindelijk deel uitmaken van de digitale maatschappij.

Computercursus C – Het Vervolg

Na het volgen van twee basiscursussen krijgen de cursisten eindelijk de kans om zelf hun interessegebied te bepalen. In Cursus C worden verschillende categorieën aangeboden waaruit de deelnemer kan kiezen. Door de cursisten zelf te laten kiezen, kunnen ze zichzelf onderwijzen in de onderwerpen die zij belangrijk vinden. Zo kan de ene cursist meer interesse hebben in social media dan de ander.

Vier leerlingen waaronder een man van vijftig, man van dertig en twee vrouwen van de dertig en vijftig nemen een computercursus af

Er zijn diverse onderwerpen die we behandelen in de vervolgcursus. E-Overheid is een onderwerp waarbij de cursist leert hoe hij online overheidszaken kan regelen, zoals belastingaangifte doen of het gebruik van de DigiD. Social media is ook een veel gekozen onderwerp, omdat veel mensen willen weten wat bekenden uit hun omgeving dagelijks doen. Daarnaast kan er gekozen worden voor een verdieping in Word, waarbij cursisten leren hoe ze Excel optimaal kunnen gebruiken. Dit kunnen ze dan toepassen in een nieuwe baan of op hun huidige werk.

Vanwege de toename van online betalingen bieden we ook de mogelijkheid om te leren over internetbankieren. Zo kunnen mensen eindelijk leren hoe ze online aankopen kunnen doen en hoe ze online kunnen bankieren. De laatste keuzemogelijkheid die wij bieden is een verdieping in Windows 10, waarbij de cursist alles leert over het besturingssysteem van de computer.

Hoe zorgen wij voor actualiteit in onze computercursussen

Digiwijs hecht er veel belang aan om de cursussen altijd zo actueel mogelijk te houden. Hierdoor houden wij voortdurend de trends en ontwikkelingen in de digitale maatschappij in de gaten, die van invloed zijn op onze doelgroep. Bij Digiwijs streven we ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt van de digitale maatschappij.