Certificaat voor DigiTaalhuis Utrecht

Kwaliteitscertificaat voor DigiTaalhuis

DigiTaalhuis Utrecht heeft op 16 december 2021 een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet het taalhuis aan belangrijke kwaliteitsnormen.

Het DigiTaalhuis is een gratis inloopspreekuur in de Utrechtse bibliotheken, een samenwerking tussen Digiwijs 3.0, Taal Doet Meer en Bibliotheek Utrecht. Mensen kunnen er terecht voor al hun vragen over taal en digitaal. Er is persoonlijk advies en gelegenheid om te oefenen. Iedereen is welkom, ook als je geen lid bent van de bibliotheek.

Felicitaties wethouder Klein

Wethouder Anke Klein van Cultuur en Onderwijs, feliciteert het DigiTaalhuis met deze certificering:

“De certificering is een erkenning voor de kwaliteit van het werk en aanbod van het DigiTaalhuis. Ik ben trots dat we in Utrecht dit DigiTaalhuis hebben dat een grote bijdrage levert aan de (digi)taalvaardigheid van onze inwoners.”

Positief oordeel bekroning voor goed werk

DigiTaalhuis Utrecht scoort op veel onderwerpen positief. Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid. Met het certificaat heeft DigiTaalhuis Utrecht de bevestiging gekregen dat de functies, de organisatie en de diensten op een juiste manier uitgevoerd worden en dat aan alle kwaliteitsnormen wordt voldaan. Het certificaat is vier jaar geldig.

DigiTaalhuis Utrecht is erg blij met de uitslag. Voor de drie kernpartners is de certificering een bekroning op het jarenlang bouwen aan een kwalitatief DigiTaalhuis voor de stad Utrecht.

Mooi voorbeeld

Volgens de auditor van CBCT is het DigiTaalhuis een voorbeeld voor andere taalhuizen in Nederland:

“Het was inspirerend om te zien hoe er binnen het DigiTaalhuis op een professionele en persoonlijke wijze wordt samengewerkt, zonder elkaar te beconcurreren. Een mooi voorbeeld voor andere taalhuizen in het land.” 

Het maatschappelijk effect van het DigiTaalhuis Utrecht is groot. Uit het auditrapport: “Dat horen we terug uit gesprekken met alle betrokkenen bij het DigiTaalhuis en, het allerbelangrijkste, uit de gesprekken met de deelnemers.”

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid.

Bezoek de website van DigiTaalhuis Utrecht voor meer informatie.

Foto: Lineke Maat (Taal Doet Meer), Robert Giesberts (Digiwijs 3.0) en Deirdre Carasso (Bibliotheek Utrecht) bij de certificering van het DigiTaalhuis Utrecht © Bibliotheek Utrecht